Milieubewust,
eenvoudig en voordelig 

In de komende jaren moet Nederland steeds energiezuiniger gaan bouwen.
Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid.

Moeder natuur zit vol energiebronnen. Hernieuwbare vormen van energie die niet leiden tot CO2-uitstoot: het natuurlijke antwoord op het huidige klimaatvraagstuk.

Voor verwarmen en koelen benut het SolarEis-systeem op de meest economische manier de vijf natuurlijke energiebronnen: zon, lucht, aardwarmte, water en ijs.

Efficiënter en milieuvriendelijker kunnen warmte- en koelvoorzieningen niet zijn.

Verwarmen & koelen van gebouwen kan milieubewust, 
eenvoudig én voordelig met SolarEis.


Ruim 60% van de bouwbedrijven vindt dat duurzaam bouwen over 
5 jaar geen unique selling point meer is,
maar een noodzaak *

* Onderzoek van Bouwkennis

0481 -  45  10  64

INFORMATIE & CONTACT