Gemeentehuis

Proeftuin Goes

De uitdaging

Dat duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is, is niet zonder reden. Willen we in Nederland tijdig stappen maken naar een duurzame samenleving dan moet de bouw enorm veranderen, qua wijze van denken en handelen. 

Veranderingen vinden wel plaats maar het gaat veel te traag. We moeten naar woningen toe die geen schade meer geven aan milieu, nog uitputting veroorzaken van de ons ter beschikking gestelde grondstoffen. De hoeveelheid natuur die verwoest wordt voor bouwmaterialen zoals hout, stenen, beton etc. is een veelvoud ten opzichte van het kavel waarop de woningen worden gebouwd.

De oplossing

Het roer moet om, ook in de bouw. Innovaties gaan echter nog te traag of mislukken te veel, wat achtereenvolgens nieuwe innovaties weer remt.

Het doel van deze woning is niet alleen het bouwen van een duurzaam huis, maar ook een illustratie van hoe het kan ter lering en ter inspiratie voor andere partijen. Dit betekent een afwijkende en meer intensieve manier van ontwerpen en realiseren. Onderzoek en onderlinge integrale afstemming is een zeer belangrijk gegeven.
Dit is één van de redenen waarom gekozen is voor de samenwerking met SolarEis Benelux.

Specs.

  • Standaard ijsbuffer SE12, vermogen 10kW
  • 8 stuks SLK-W zon-luchtabsorbers
    gemonteerd als energiehaag
  • Advies, ontwerp en levering SolarEis concept
  • Opgeleverd april 2016

Innovatie moet je niet teveel reguleren, maar overlaten aan mensen met lef

Minister Blok

0481 -  45 10 64

INFORMATIE & CONTACT