Lamers Production Gendt

Kantoorgebouw, productiehal en cleanroom Lamers Production Gendt

De uitdaging

In ons bedrijf hebben wij een cleanroom, waar temperatuur, vochtigheid en stofdeeltjes gecontroleerd dienen te worden.
Om het koelen hiervan te realiseren hadden wij eigenlijk een koelinstallatie van 22kW aan moeten schaffen.
Na lang en gericht nadenken zijn wij er toe gekomen, om met een aangepaste koel-unit grondwater te gaan gebruiken voor koeling. Een pompje van 1 kW was genoeg om de hoeveelheid koeling te brengen.
Een volgende stap was om ook dit grondwater door een warmtepomp te laten lopen en er zodoende ook warmte uit te halen naast de benodigde koeling.
Een nadeel van grondwater is de vervuiling die meekomt en het eindige karakter van een “waterput”, hoe diep die ook ligt.
Na veel onderzoek zijn we terechtgekomen bij een gesloten systeem, wat ook de omgeving niet nadelig belast.

de  uitDe de uitdaging


De firma Solareis bv uit Elst bood ons deze mogelijkheid.
Thans hebben wij een “ïjskelder” waar tijdens de wintermaanden uit de warmtevraag via de warmtepomp ijs wordt gemaakt en opgeslagen, dat tijdens de warmere periodes gebruikt wordt om niet alleen onze cleanrooms, maar via het vloerverwarming systeem ook ons hele bedrijfsgebouw te koelen.
De firma Solareis bv heeft samen met de firma Denned bv de volledige installatie en inbedrijfsstelling gerealiseerd, zodat wij ons met ons eigen werk konden bezighouden.
Onze doelstelling energie (kosten) te besparen is grotendeels gerealiseerd.
Beide firma’s gaven ons toen al het advies de bestaande warmtepomp te vervangen, wat wij uit kostenoverwegingen nog even niet wilden. Na 2 jaar zijn wij toch aan vervanging toe.

Specs.

  • SolarEis-buffer inhoud: 309m³
  • Warmtewisselaar SolarEis: WT261
  • SolarEis Zon-Lucht collector: SLK -S600 bestaande uit 85m² collector oppervlak.
  • Advies, ontwerp en realisatie SolarEis concept.
  • opgeleverd maart 2014

Door het innovatieve karakter van de installatie, wordt het dak regelmatig bezocht door belangstellenden. En we zijn nog lang niet klaar met zoeken naar nieuwe energie bronnen.

Jos Lamers

0481 - 45 10 64

INFORMATIE & CONTACT