Woonhuis te Venlo

Woonhuis te Venlo

De uitdaging

Dat duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is, is niet zonder reden. Willen we in Nederland tijdig stappen maken naar een duurzame samenleving dan moet de bouw enorm veranderen, qua wijze van denken en handelen.

Veranderingen vinden wel plaats maar het gaat veel te traag. We moeten naar woningen toe die geen schade meer geven aan milieu, nog uitputting veroorzaken van de ons ter beschikking gestelde grondstoffen. De hoeveelheid natuur die verwoest wordt voor bouwmaterialen zoals hout, stenen, beton etc. is een veelvoud ten opzichte van het kavel waarop de woningen worden gebouwd.

De oplossing

Het roer moet om, ook in de bouw. Innovaties gaan echter nog traag of mislukken te veel, wat achtereenvolgens nieuwe innovaties weer remt. 

Het doel van deze woning is niet alleen het bouwen van een duurzaam huis, maar ook een illustratie van hoe het kan ter lering en ter inspiratie voor andere partijen. Dit betekent een afwijkende en meer intensieve manier van ontwerpen en realiseren. Onderzoek en onderlinge integrale afstemming is een zeer belangrijk gegeven. Dit is één van de redenen waarom gekozen is voor de samen werking met SolarEis Benelux BV.

Specs.

  • Standaard ijsbuffer SE12, vermogen 10kW
  • 8 stuks SLK-W zon-luchtabsorbers gemonteerd als energiehaag.
  • Advies, ontwerp en levering SolarEis concept.
  • opgeleverd maart 2014

We stonden voor grote uitdagingen.
Alle hens aan dek. Ieders kunde &
visie naar boven halen, dat maakte het verschil.

Arend Wijngaard, project aannemer

0481- 45 10 64

INFORMATIE & CONTACT